Glidlakan – Ett bra svenskt alternativ

Glidlakan Glidlakan har tillverkats och sålts under en längre tid. Ett glidlakan används främst inom vården för att vända patienter i sängen under tiden som dom är sängliggande. Lakanet är konstruerat så att det är insytt ett glatt och blankt tyg där man placerar bålen av kroppen, det innebär i praktiken att från bröstet ner till i början på låret ska själva glidtyget vara placerat. Ett glidlakan har ett friktionsfritt tyg placerat med säkerhetsspärrar på båda sidor. Själva glidtyget har ingen friktion i sidled vilket gör att det är väldigt enkelt att flytta en patient även om denne upplever stora smärtor. Glidtyget gör det hela enklare genom att man glider i sidled utan några större ansträngningar för vare sig vårdpersonal eller patienten. Med ett glidlakan får man som patient ett hjälpmedel som underlättar på nätterna när man ska sova. Flera använder glidlakan även när man har foglossning eller som hjälpmedel vid rehabilitering. Med ett glidlakan får du större flexibilitet du spsar både dig själv från smärta samtidigt som vårdpersonalen får det lättare vid vändning av patieneter i sängen

.